K & D's Matchlists


FMW COMMERCIAL RELEASES 1995

FMW Onita’s Lateral Biography Commercial Tape
1/5/95 Tokyo Korakuen Hall Sambo Asako Retirement Match Street Fight: Atsushi Onita vs. Sambo Asako
1/6/95 Tokyo Korakuen Hall Scramble Money Bunkhouse Climbing & Snatching Battle Royal: Atsushi Onita & Tarzan Goto & Mr. Gannosuke & Katsutoshi Niiyama & Koji Nakagawa & Masato Tanaka & Gosaku
Goshogowara vs. Mr. Pogo & The Gladiator & Hisakatsu Oya & Mitsuhiro Matsunaga & Yukihiro Kanemura & Hideki Hosaka & Hido
1/17/95: Atsushi Onita vs. Tetsuhiro Kuroda
No Rope Barbed Wire Street Fight Tornado 8 Man Tag Death Match: Mr. Gannosuke & Katsutoshi Niiyama & Masato Tanaka & Gosaku Goshogowara vs. Mr. Pogo & The Gladiator & Yukihiro Kanemura & Hideki Hosaka
1/21/95 Miyagi-ken World Brass Knuckle Title Street Fight Match: Atsushi Onita vs. Mr. Pogo.
2/17/95 Kumamoto Shi Taiikukan Street Fight 6 Man Tag Match: Great Nita & Mr. Gannosuke & Katsutoshi Niiyama vs. Mr. Pogo & The Gladiator & Hido
3/10/95 Street Fight 6 Man Tag Match: Great Nita & Mr. Gannosuke & Katsutoshi Niiyama vs. Mr. Pogo & The Gladiator & Hideki Hosaka
3/15/95: Great Nita vs. Pogo Daio (great king)
3/30/95 Kanagawa Yokohama Bunka Taiikukan No Rope Barbed Wire Lumberjack Barricade Double Hell Death Match: Great Nita vs. Pogo Daio
4/21/95 Tokyo Korakuen Hall 4,000,000 No Rope Barbed Wire Barricade Mat Scramble Bunkhouse Climbing & Snatching Battle Royal: Atsushi Onita & Katsutoshi Niiyama & Koji Nakagawa & Masato Tanaka vs. Mr.
Pogo & The Gladiator & Mitsuhiro Matsunaga & Horace Boulder
5/1/95 Osaka Great Nita Retirement Match Street Fight 6 Man Tag Match: Great Nita & Katsutoshi Niiyama & Masato Tanaka vs. Mr. Pogo & The Gladiator & Hideki Hosaka
5/1/95 Nagoya Aiichi-ken Taiikukan World Brass Knuckle Title Match No Rope Barbed Wire Barricade Mat Double Hell Death Match, Rivals Last Match: Atsushi Onita vs. Mr. Pogo

FMW Atsushi Onita Retirement Commercial Tape 5/5/95 Kawasaki Kyujo
Rikio Ito (Tokyo Puroresu) vs. Gosaku Goshogowara. Highlights
Katsuji Ueda (kickboxing) vs. Tetsuhiro Kuroda. Highlights
Lucha Libre Tag Match: Chodensenshi Battle Ranger Z & Mach Hayato vs. Amigo Ultra (Damien) & Ultra Taro. Highlights
Women’s Street Fight Texas Death Match: Combat Toyoda & Miwa Sato & Yukari Ishikura vs. Crusher Maedomari & Shark Tsuchiya & Kaori Nakayama. Highlights
Judge Dredd & Koji Nakagawa vs. Dunk Tanny (?) & Ryo Miyake (Tokyo Puroresu team). Highlights
Arabia no Kaijin (mystery man) vs. Mexico no 666: The Sheik vs. Damien.-****
Takashi Ishikawa & Apollo Sugawara & Kishin Kawabata (Tokyo Puroresu) vs. Mitsuhiro Matsunaga & Hideki Hosaka & Hido. Highlights.
WWA World Women’s & Independent World Women’s Title Match: Bad Nurse Nakamura vs. Megumi Kudo. **1/4
Street Fight Tag Match: Katsutoshi Niiyama & Masato Tanaka vs. The Gladiator & Horace Boulder (Hogan). *1/2
World Brass Knuckle Tag Titles: Mr. Pogo & Yukihiro Kanemura vs. Hisakatsu Oya & Ricky Fuji. **
Atsushi Onita Retirement Match World Brass Knucks Title Match No Rope Explosive  Barbed Wire Cage Time Bomb Death Match: Atsushi Onita vs. Hayabusa. ***1/4

FMW Starting Over Again Commercial Tape
5/17/95 Saitama-ken
Masato Tanaka vs. W*ING Kanemura. 1:13
Mr. Pogo & Hisakatsu Oya & Ricky Fuji vs. Mitsuhiro Matsunaga & Hido & Hideki Hosaka. 3:20
Hayabusa & Katsutoshi Niiyama vs. The Gladiator & Horace Boulder 4:11
5/28/95 Tokyo Korakuen Hall
Megumi Kudo & Combat Toyoda vs. Shark Tsuchiya & Bad Nurse Nakamura. 4:29
Scramble Bunkhouse Tag Death Match: Mitsuhiro Matsunaga & W*ING Kanemura vs. Mr. Pogo & Horace Boulder.. 4:26
Hayabusa & Katsutoshi Niiyama & Masato Tanaka vs. The Gladiator & Hisakatsu Oya & Ricky Fuji. 4:02
 6/22/95 Fukuoka-ken Hakata Star Lanes
Joshi Survival Street Fight Scramble Tag Death Match: Megumi Kudo & Combat
  Toyoda vs. Shark Tsuchiya & Bad Nurse Nakamura. 2:05
Mitsuhiro Matsunaga & Super Leather vs. Mr. Pogo & Horace Boulder. 1:37
Hayabusa & Katsutoshi Niiyama & Masato Tanaka vs. The Gladiator & Hisakatsu Oya & Ricky Fuji. 1:49
6/27/95 Tokyo Korakuen Hall
Koji Nakagawa & Tetsuhiro Kuroda vs. Mach Hayato & Gosaku Goshogowara. 1:28
Chodensenshi Battle Ranger Z vs. Ricky Fuji. 3:28
Masato Tanaka vs. W*ING Kanemura. 1:57
Mixed Match: Katsutoshi Niiyama vs. Katsuji Ueda. 1:19
Joshi Scramble Tornado Climbing & Snatching Captain Fall Death Match: Megumi
  Kudo & Combat Toyoda vs. Bad Nurse Nakamura & Shark Tsuchiya
W*ING vs. Lethal Weapon Street Fight 6 Man Tag Match: Super Leather & Mitsuhiro Matsunaga & Hido vs. Mr. Pogo & The Gladiator & Horace Boulder.  5:16
World Brass Knuckle Title Decision Match: Hayabusa vs. Hisakatsu Oya. ***3/4

FMW July 1995 Review Commercial Tape
Tetsuhiro Kuroda v Nanjyo Hayato 7/18/95
Miwa Sato v Nurse Nakamura 7/18/95
W*ING Kanemura v Hideki Hosaka 7/18/95
Masato Tanaka v Koji Nakagawa 7/18/95
Horace Boulder & Ricky Fuji v Super Leather & Hido 7/18/95
Megumi Kudo v Shark Tsuchiya 7/18/95
Hayabusa & Katsutoshi Niiyama v Gladiator & Hisakatsu Oya 7/18/95
Mr. Pogo v Mitsuhiro Matsunaga *Lights Out All Weapons Legal Death Match* 7/18/95
Koji Nakagawa & Hideki Hosaka v Tetsuhiro Kuroda & Hido 7/30/95
Ricky Fuji v Nanjyo Hayato 7/30/95
Megumi Kudo, Combat Toyota & Kaori Nakayama v Miwa Sato, Nurse Nakamura & Shark Tsuchiya 7/30/95
Masato Tanaka v W*ING Kanemura 7/30/95
Hisakatsu Oya v Katsutoshi Niiyama 7/30/95
Mr. Pogo & Horace Boulder v Mitsuhiro Matsunaga & Super Leather *Casket Match* 7/30/95
Hayabusa v Gladiator 7/30/95

FMW Story of the F Stage 1 Men's Version
Gladiator & Horace Boulder v Hayabusa & Katsutoshi Niiyama
Gladiator/Ricky Fuji/Hisakatsu Oya v Hayabusa/Katsutoshi Niiyama/Masato Tanaka
Hayabusa v Hisakatsu Oya
Mr. Pogo/Horace Boulder v Mitsuhiro Matsunaga/Super Leather
Mitsuhiro Matsunaga/Super Leather/Hido v Mr. Pogo/Horace Boulder/Gladiator
Mr. Pogo v Mitsuhiro Matsunaga
Masato Tanaka v W*ING Kanemura
Gladiator v Hayabusa
Gladiator v Masato Tanaka
Hayabusa v W*ING Kanemura
Mr. Pogo/ Horace Boulder v Mitsuhiro Matsunaga/Super Leather
Mitsuhiro Matsunaga v Mr. Pogo
Mitsuhiro Matsunaga v W*ING Kanemura
Hayabusa v Hisakatsu Oya
Super Leather v Mitsuhiro Matsunaga
Hayabusa v Gladiator
Gladiator v Super Leather
Hayabusa v Mitsuhiro Matsunaga
Gladiator v Hayabusa
Hayabusa/Mitsuhiro Matsunaga v W*ING Kanemura/Masato Tanaka
Hido v Hideki Hosaka
Mitsuhiro Matsunaga v Hido
Horace Boulder/Hido/Hayabusa/Masato Tanaka v Mitsuhiro Matsunaga /Gladiator /Hisakatsu Oya/Hideki Hosaka
Mitsuhiro Matsunaga/Jason/Super Leather/Hido/W*ING Kanemura v Hayabusa/Masato Tanaka/Horace
Boulder/Koji Nakagawa/Tetsuhiro Kuroda
Mr. Pogo v Masato Tanaka
Mitsuhiro Matsunaga/Jason/Hideki Hosaka v W*ING Kanemura/Hido/Super Leather
Hayabusa/Great Sasuke/Koji Nakagawa v Ricky Fuji/TAKA Michinoku/Super Delfin
Yoshiaki Fujiwara/Daisuke Ikeda v Hisakatsu Oya/Ricky Fuji
Hisakatsu Oya/Horace Boulder v Yoshiaki Fujiwara/Daisuke Ikeda
Super Leather/Jason v Hisakatsu Oya/Horace Boulder
Mitsuhiro Matsunaga/Hido/W*ING Kanemura v Hayabusa/Masato Tanaka/Koji Nakagawa
Mr. Pogo v Ricky Fuji
Mitsuhiro Matsunaga/W*ING Kanemura/Super Leather v Masato Tanaka/Horace Boulder/Koji Nakagawa
Ricky Fuji/Masato Tanaka/Tetsuhiro Kuroda vs. Mitsuhiro Matsunaga/W*ING Kanemura/Hido
Shoji Nakamaki/Headhunter A v Masato Tanaka/Koji Nakagawa
Super Leather v Hisakatsu Oya
Super Leather v Gladiator
Headhunters v Super Leather & Jason the Terrible *FMW Brass Knuckles Tag Team Match*

FMW Story of the F Stage 1 Women's Version
Combat Toyoda & Megumi Kudo v Shark Tsuchiya & Nurse Nakamura (3 matches)
Megumi Kudo v Shark Tsuchiya
Chigusa Nagayo & Nakajima v Shark Tsuchiya & Miwa Sato
Shark Tsuchiya, Nurse Nakamura & Miwa Sato v Combat Toyoda, Megumi Kudo, & Kaori Nakayama
Megumi Kudo & Combat Toyoda v Shark Tsuchiya & Miwa Sato, & Nurse Nakamura
Megumi Kudo & Shark Tsuchiya v Combat Toyoda & Yukie Nabeno
Nurse Nakamura & Miwa Sato v Megumi Kudo & Shark Tsuchiya
Shark Tsuchiya, Nurse Nakamura & Miwa Sato v Combat Toyoda
Combat Toyoda & Chigusa Nagayo v Shark Tsuchiya, Nurse Nakamura, & Miwa Sato
Shark Tsuchiya v Combat Toyoda
Combat Toyoda & Megumi Kudo v Aja Kong & Bison Kimura
Megumi Kudo v Shark Tsuchiya
Megumi Kudo & Kaori Nakayama v Combat Toyoda & Yukari Ishikura
Combat Toyoda v Kaoru
Aja Kong v Combat Toyoda
Chigusa Nagayo v Megumi Kudo
Shark Tsuchiya & Nurse Nakamura v Combat Toyoda & Yukie Nabeno
Shark Tsuchiya & Nurse Nakamura v Megumi Kudo & Kaori Nakayama
Combat Toyoda v Aki Kanbayashi
Megumi Kudo & Kaori Nakayama & Yukari Ishikura v Shark Tsuchiya & Nurse Nakamura & Crusher Maedomari

FMW Summer Tour '95
Mitsuhiro Matsunaga v Mr. Pogo *No Rope Barbed Wire Fire Match*
Gladiator v Masato Tanaka
Hayabusa v W*ING Kanemura
Super Leather v Masato Tanaka
Chigusa Nagayo & Michiko Nagashima v Miwa Sato & Shark Tsuchiya
Miwa Sato &  Shark Tsuchiya & Nurse Nakamura v Megumi Kudo & Combat Toyota
Tetsuhiro Kuroda v Nanjyo Hayato
Niiyama v Hideki Hosaka
Horace Boulder & Ricky Fuji v Koji Nakagawa & Masato Tanaka
Gladiator & Mr. Pogo v Super Leather & Hido *Street Fight*
Mitsuhiro Matsunaga v W*ING Kanemura *Bunkhouse Match*
Hayabusa v Hisakatsu Oya
Hayabusa v Gladiator
W*ING Kanemura v Masato Tanaka
Super Leather v Mitsuhiro Matsunaga *Spike Nail Death Match*
Ricky Fuji & Hisakatsu Oya v Yoshiaki Fujiwara & Daisuke Ikeda *FMW Brass Knuckles Tag Title Match*
Yukari Ishikura & Kaori Nakagawa v Toshia Sato & Chikayo Nagashima,
Megumi Kudo & Combat Toyota v Miwa Sato & Shark Tsuchiya & Nurse Nakamura *Barbed Wire Handicap Match*
Megumi Kudo & Shark Tsuchiya v Combat Toyoda & Nabeno
Miwa Sato & Nakamura v Megumi Kudo & Shark Tsuchiya
Gladiator v Super Leather
Hayabusa v Mitsuhiro Matsunaga
Nanjyo Hayato/Niiyama v Hisakatsu Oya/Goshogawara
Super Leather v Ricky Fuji
Masato Tanaka & W*ING Kanemura v Hideki Hosaka & Hido
Masato Tanaka & Koji Nakagawa & Tetsuhiro Kuroda v W*ING Kanemura & Hideki Hosaka & Hido
Horace Boulder v Mitsuhiro Matsunaga
Hayabusa v The Gladiator *FMW Brass Knuckles Title Tournament Finals*

FMW 12/21/95 "Year End Sensation" Show
Gekko v Gosaku Goshogawara
Kaori Nakayama v Miwa Sato
Bad Nurse Nakamura v Yukari Ishikura
Katsutoshi Niiyama v Tetsuhiro Kuroda
Yoshiaki Fujiwara & Daisuke Ikeda v Horace Boulder & Hisakatsu Oya *FMW Brass Knuckles Tag Team Title Match*
Mr. Pogo v Masato Tanaka
Aja Kong & Megumi Kudo v Combat Toyota & Bison Kimura
Mitsuhiro Matsunaga & Jason & Hideki Hosaka v W*ING Kanemura & Hido & Super Leather *Caribbean Barbed Wire Spider Net Double Hell Glass Death Match*
Hayabusa & Great Sasuke & Koji Nakagawa v Super Delfin & Ricky Fuji & TAKA Michinoku

FMW OFFICIAL VIDEO 2nd Daiikkai Grand Slam Part 1 Commercial Tape
8/29/95 Shiga Azumigawa Sports Center
No Rope Yuushitessen Fire Death Match: Mr. Pogo vs. Mitsuhiro Matsunaga.5:29
8/25/95 Tokyo Korakuen Hall
Grand Slam Sekai Brass Knuckle Oza Kettei Koshikleaguesen: Masato Tanaka vs. The Gladiator.. 6:50
Grand Slam Sekai Brass Knuckle Oza Kettei Koshikleaguesen: Hayabusa vs. W*ING Kanemura.**1/2
8/29/95 Shiga Azumigawa Sports Center
Grand Slam Sekai Brass Knuckle Oza Kettei Koshikleaguesen: Masato Tanaka vs. Super Leather. 4:01
8/25/95 Tokyo Korakuen Hall
Toshie Sato vs. Bad Nurse Nakamura. Digest
Chigusa Nagayo & Chikayo Nagashima vs. Shark Tsuchiya & Miwa Sato. *1/4
8/31/95 Osaka Furitsu Taiikukaikan 2
Joshi Street Fight Handicap Captain Fall Match: Megumi Kudo & Combat Toyoda & Kaori Nakayama & Yukari Ishikura vs. Shark Tsuchiya & Bad Nurse Nakamura & Miwa Sato. 6:46
Mach Hayato vs. Tetsuhiro Kuroda. :57
Katsutoshi Niiyama vs. Hideki Hosaka. 1:59
Masato Tanaka & Koji Nakagawa vs. Horace Boulder & Ricky Fuji. 1:11
Grand Slam Sekai Brass Knuckle Oza Kettei Koshikleaguesen Barbed Wire Bat & Barbed Wire Board Bunkhouse Death Match: Mitsuhiro Matsunaga vs. W*ING Kanemura. 4:13
Grand Slam Sekai Brass Knuckle Oza Kettei Koshikleaguesen: Hayabusa vs. Hisakatsu Oya. . ****
9/5/95 Sapporo Nakajima Taiiku Center
Grand Slam Sekai Brass Knuckle Oza Kettei Koshikleaguesen: Hayabusa vs.The Gladiator.***1/2

FMW Best of Atsushi Onita Volumes 1-3 Commercial Tapes
Volume 1
12/10/89 Tokyo Korakuen Hall Barbed Wire Tag Team Death Match: Onita & Tarzan Goto vs. Jerry Flynn & Mitsuhiro Matsunaga.
2/12/90 Tokyo Korakuen Hall Barbed Wire Barricade: Onita vs. Masanobu Kurisu.
8/4/90 Tokyo Shiodome WWA Brass Knucks Title No Rope Explosive Barbed Wire Death Match: Onita vs. Goto.
5/6/91 Barbed Wire Barricade Explosive Land Mine Death Match: Onita vs. Mr. Pogo.
8/17/91 No Rope Explosive Barbed Wire Texas Death Match: Onita vs. Sambo Asako.
9/23/91 Kawasaki Kyujo No Rope Explosive Barbed Wire Cage Bomb Death
Match: Onita vs. Goto.
5/6/92 No Rope Texas Tornado Tag Fire Death Match: Onita & Goto vs. Sheik & Sabu.
Volume 2
6/30/92 No Rope Explosive Barbed Wire Death Match: Onita vs. Tiger Jeet
Singh.
9/19/92 Yokohama Stadium World Martial Arts Title No Rope Explosive Barbed Wired Death Match: Tiger Jeet Singh vs. Atsushi Onita.
5/5/93 Kawasaki Kyujo No Rope Explosive Barbed Wire Landmine Death Match: Onita vs. Funk.
7/24/93 Kitakyushu No Rope Explosive Barbed Wire Barricade Death Match: Onita vs. Pogo
8/22/93 Hyogo Nishinomiya Stadium World Brass Knucks Title No Rope Explosive Barbed Wire Cage Bomb Death Match: Onita vs. Pogo.
12/8/93 Tokyo Harumi Dome World Brass Knucks Title No Rope Explosive
Barbed Wire Death Match: Onita vs. Matsunaga.
5/5/94 Kawasaki Kyujo No Rope Explosive Barbed Wire Cage Death Match:
Onita vs. Tenryu.
Volume 3
8/28/94 Osaka Jo Hall No Rope Explosive Barbed Wire Barricade Double Hell Death Match: Onita vs. Masashi Aoyagi.
9/7/94 Sapporo Nakajima Taiiku Center No Rope Barbed Wire Barricade: Pogo vs. Onita
9/25/94 Tokyo Jingyu Pool No Rope Barbed Wire Electrified Dynamite Pool
Hell 6 Man Death Match: Onita & Katsutoshi Niiyama & Gannosuke vs. Pogo & Gladiator & Hosaka.
10/30/94 Iwate No Rope Electrified Explosive Barbed Wire Explosive Landmine
Double Hell Death Match: Onita vs. Sasuke.
12/1/94 Hiroshima No Rope Explosive Barbed Wire Barricade Street Fight
Double Hell Death Match: Great Nita & Ho Chi Mihn (Goto) vs. Pogo & Oya.
12/20/94: Great Nita vs. Pogo.
5/5/95 Kawasaki Kyujo World Brass Knucks Title No Rope Explosive Barbed Wire Cage Bomb Death Match: Hayabusa vs. Onita

FMW Yamato Nadeshiko (Woman of Japan) II Commercial Tape
12/22/95 Tokyo Korakuen Hall
Chikayo Nagashima & Chihiro Nakano vs. Sonoko Kato & Aki Kanbayashi (Mongol).
Miwa Sato vs. Bomber Hikaru.
Kanako Motoya & Hiromi Sugo vs. Kaori Nakayama & Yukari Ishikura.
Chigusa vs. Bad Nurse Nakamura. 0:52 DUD.
KAORU vs. Combat.  ***
(First Ever) Women’s No Rope Barbed Wire Death Match: Kudo vs. Shark

Go Back To FMW Page

Last Updated 10/20/00